תקנון

תקנון שימוש בקורס.

  1. ידוע לי כי מרגע שרכשתי,אוכל להשתמש ולצפות בקורס זה באופן רציף שלושה חודשים בלבד. בתום שלושה חודשים יסתיים המנוי הנ”ל.
  2. ניתן להשתמש ולהפעיל קורס זה דרך כתובת IP של מחשב אחד+ טלפון נייד אחד.אי לכך בתוכנת הקורס קיימת מערכת משוכללת המסוגלת לאתר אם נעשה שימוש בצורה לא חוקית כגון שימוש והפעלת קורס זה דרך מספר כתובות IP שדרכן הקורס לא נרכש. במידה והמערכת תתריע על כך, אותו משתמש ייחסם לאלתר ותישקל תביעה והליכים משפטיים.
  3. כל הזכויות בכל הסרטונים שמורות לרונן ספיר.כל העתקה או הפרה של זכויות היוצרים תגרור חסימת משתמש והליכים משפטיים!
  4. רונן ספיר עושה את כל המאמצים על מנת להבטיח לכם תוכן איכותי וברמה הגבוהה ביותר.עם זאת,רונן ספיר אינו אחראי על כל נזק גופני,צד ג’ או נזק לרכוש בשום צורה ואופן עקב שימוש לא הולם.
  5. רכישת קורס זה הוא רכישת תוכן לימודי והוא אינו מוצר. אי לכך הוא אינו מתאפשר להחזרה בשום צורה.רונן ספיר אינו מחויב בשום החזר או זיכוי כספי ללקוח במידה והלקוח ירצה לבטלו לאחר הרכישה.
  6. הנני מצהיר כי בעצם רכישת קורס זה, אני מסכים לתנאים אלה.