ביקור במשטרת ישראל

יום לימודים בבית הספר להסמכת מאלפים וביקור במשטרת ישראל בנושא כלבי גישוש

Call Now Button